Prehlásenie o ochrane osobných dát

Ján Komár, tanganika-moba
Borhyho 13
984 01 Lučenec
Slovensko

My, firma Tangnika-Moba sa tešíme za Vašu návštevu stránky tanganika-moba.sk ako aj Vašemu záujmu o našu firmu a naše produkty. Ochrane Vašich dát prikladáme veľký význam a preto Vás chceme informovať, ktoré dáta firma tanganika-moba pri návšteve svojich stránok uchováva a ako s nimi nakladá.

Využívanie našich webových stránok

Našu interntovú stránku, ponuku môžete otvoriť a využívať bez toho aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Vaše osobné údaje budú ukladané len vtedy, keď sa ich sami rozhodnete poskytnúť, napr. v rámci registrácie, dotazníku, výhernej súťaže, informačného dotazu alebo objednávky, či za účelom uzavretia a príp. realizácie zmluvy.

V každom prípade ukladajú naše webové servery standardne IP adresu, ktorá Vám bola pridelená Vaším poskytovateľom internetových služieb, identifikačné údaje použitého typu internetového prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a preto bližšie neumožnujú identifikáciu užívateľa.

Ukladanie týchto dát slúži len k účelom systémovým a štatistickým. Spojovanie týchto dát s inými databázovými zdrojmi prostredníctvom ktorého by bolo umožnené priradenie dát konkrétnej osobe nie je naším úmyslom.

Zber, ukladanie a využívanie osobných údajov

Pokiaľ s nami naviažete kontakt, pretože máte napríklad nejakú otázku alebo máte záujem o zaslanie cenovej ponuky a pod. je potrebné zistiť Vaše osobné údaje aby sme vedeli na Vašu otázku, prianie ragovať. Podľa povahy Vášho dopytu sa jedná o Vaše meno, Vašu adresu, názov Vašej firmy, Váš e-mail a príp. aj telefónne číslo a aj samozrejme Vaše prianie (text správy).

Tieto údaje budú v našej firme tanganika-moba uložené a to výhradne ku splneniu Vašich prianí a požiadaviek. T.j. spravidla k realizácii zmluvy ktorá s Vami bude uzavretá alebo k zodpovedaniu Vašej otázky.
V žiadnom prípade nebudú Vaše údaje bez Vašeho predchádzajúceho súhlasu poskytnuté tretím osobám s výnimkou prípadov, kedy je firma tanganika-moba na základe zákonom povinného konania zaviazaná tak urobiť alebo je toto poskytnutie údajov nutné pre splnenie uzavretej zmluvy alebo k splneniu Vašej požiadavky. Takto môže byť napríklad potrebné aby sme pri objednávke poskytli našim zasieľateľom Vaše adresy a objednávacie údaje.

Právo na informácie

Ak máte otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Okrem toho máte kedykoľvek právo na informovanie sa o uložených údajoch týkajúcich sa Vašej osoby, ich pôvodu a informácie o príjemcoch údajoch a aj o účele ich spracovania. Okrem toho môžete ďalej kedykoľvek zrušiť Váš súhlas s ukladaním údajov vzťahujúcich sa k Vašej osobe prostredníctvom firmy tanganika-moba.sk. Prosíme Vás aby ste sa v týchto prípadoch kontaktovali na telefónnom čísle: +421 903 630 046 alebo adrese uvedenej na podstránke kontakt.